Wybory prezydenta RP. Głosowanie przez pełnomocnika? Wniosek do 19 czerwca

0

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat oraz wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Pełnomocnictwa mogą udzielić także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji,

3) całkowitej niezdolności do pracy,

4) zaliczeniu do I grupy inwalidów,

5) zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Termin złożenia wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa upływa 19 czerwca 2020 r. Akt ten, sporządzony przed pierwszym głosowaniem, dotyczy również ewentualnej II tury wyborów.

Termin złożenia wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa w ponownym głosowaniu, w przypadku niezłożenia wniosku przed pierwszym głosowaniem, upływa 3 lipca 2020 r.

Głosować przez pełnomocnika można tylko w kraju. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca powinien zgłosić się do właściwego urzędu gminy (mieszkańcy Stargardu wniosek składają w Urzędzie Miejskim przy ul. S. Czarnieckiego 17).

Pełnomocnictwa udziela się przed prezydentem miasta lub przed innym pracownikiem Urzędu Miejskiego, upoważnionym przez prezydenta miasta do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być:

1) osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania,

2) mąż zaufania,

3) obserwator społeczny,

4) osoba kandydująca w wyborach.

Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Do wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy dołączyć:

– pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa,

– kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 60 lat,

– kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa.

Akt pełnomocnictwa jest sporządzany z zasady w miejscu zamieszkania wyborcy, chyba że wyborca zwróci się o jego sporządzenie w innym miejscu na obszarze Stargardu.

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa.

Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez złożenie do 26 czerwca 2020 r. stosownego oświadczenia prezydentowi miasta lub przez doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa, może głosować osobiście w lokalu wyborczym, pod warunkiem, że wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.

Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych i zakładach karnych.

Pełnomocnictwa do głosowania nie może udzielić osoba, która zgłosiła zamiar głosowania korespondencyjnego.

(r) – źródło: UM w Stargardzie

ilustr. gov.pl

Poprzedni artykułTeatr Się Robi – reaktywacja
Następny artykułBędzie remont skateparku. Pojawią się powłoki ochronne


Zanim dodasz komentarz – zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj