Docenią twórców kultury

0

Trwa nabór wniosków o przyznanie nagród Prezydenta Miasta dla stargardzkich artystów, twórców i kreatorów kultury za rok 2020 r. Kolejne wyróżnienie – tytuł Mecenasa Kultury mogą otrzymać podmioty gospodarcze i osoby prywatne, które wspierają organizację wydarzeń artystycznych. Cały czas można też zgłaszać uzdolnione dzieci oraz młodzież – mają szansę na zdobycie stypendium.

Jak informuje magistrat, zgłoszenia młodych artystów, twórców, kreatorów i ambasadorów kultury są przyjmowane do 31 stycznia 2021 r. (niedziela). Również do końca stycznia można składać wnioski o przyznanie nagród okolicznościowych – za całokształt pracy artystycznej lub jubileusz oraz wyróżnienia wydarzenia kulturalnego roku.

Stypendia są adresowane do uzdolnionych stargardzian poniżej 26 lat. Takie osoby powinny mieszkać lub kształcić się artystycznie w Stargardzie, a także posiadać udokumentowane osiągnięcia w reprezentowanej przez siebie dziedzinie sztuki. Ważne, by uczestniczyły w życiu kulturalnym miasta. Wnioski o stypendia artystyczne można składać także do 31.01. (niedziela). Jest to wsparcie finansowe w wysokości od 250 zł brutto do 550 zł brutto miesięcznie przez rok – jego wysokość określa się na podstawie rangi osiągnięć kandydata.

Nagrody i stypendia są przyznawane z inicjatywy Prezydenta Miasta lub na wniosek m.in. 30 mieszkańców Stargardu, Młodzieżowego Zespołu Doradczego, placówek oświatowych, instytucji, stowarzyszeń i fundacji. Szczegóły są w regulaminie, który można znaleźć tutaj.

Do 31 grudnia br. (czwartek) można składać wnioski o przyznanie tytułu Mecenasa Kultury. To uhonorowanie osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej za znaczące wsparcie działalności artystycznej i kulturalnej, w tym także organizacji wydarzeń kulturalnych oraz działalności na rzecz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, prowadzonej na terenie Stargardu. Tytuł Mecenasa przyznaje Prezydent Miasta z własnej inicjatywy albo na wniosek instytucji i placówek kultury, związków lub stowarzyszeń twórczych i kulturalnych oraz środowisk artystycznych, szkół artystycznych oraz placówek oświatowo-wychowawczych. Szczegóły tutaj.

Zgłoszenia należy przesłać pocztą lub dostarczyć do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego, ul. S. Czarnieckiego 17. Wszystkie niezbędne dokumenty można pobrać ze strony www.stargard.pl.

(r)

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

SKOMENTUJ TEKST

Wprowadź swój komentarz!
Wpisz imię