GDDKiA o drogach krajowych w Zachodniopomorskiem. Co było w 2022, co będzie w 2023 roku

0

Oddano do ruchu przebudowany węzeł drogowy Szczecin Kijewo, rozpoczęto budowę: drogi ekspresowej S3 Świnoujście – Troszyn, obwodnic Gryfina i Szczecinka oraz odcinka DK11 do ronda Janiska w Kołobrzegu. To łącznie ponad 44 km nowych dróg.

– Był to również rok podpisywania umów na realizację inwestycji. Najważniejsze z nich, to dwie umowy dla S6 od Koszalina do Słupska o łącznej wartości 1,4 miliarda złotych. W efekcie tych działań na koniec roku mamy w realizacji 153,4 km dróg o łącznej wartości 7 mld zł. Istotne były również umowy zawierane dla przygotowania inwestycji dla Zachodniej Obwodnicy Szczecina i drogi ekspresowej S10 Stargard – Piła – informuje Anna Szymańska ze szczecińskiego oddziału GDDKiA.

Węzeł Szczecin Kijewo w pełni przebudowany

W roku 2022 GDDKiA zakończyła przebudowę węzła drogowego Szczecin Kijewo, łączącego autostradę A6 z drogą krajową nr 10. Pod koniec czerwca, jeszcze przed wakacjami, kierowcy mogli skorzystać ze wszystkich relacji i jezdni bez dodatkowych ograniczeń. Nastąpiło to na kilka tygodni przed kontraktowym terminem zakończenia prac. Kierowcy zyskali nowoczesny węzeł autostradowy z jezdniami zbiorczo-rozprowadzającymi wzdłuż autostrady. Tym samym zwiększyła się płynność ruchu i bezpieczeństwo użytkowników.

Inwestycja była realizowana etapami, ze względu na odstąpienie od umowy z pierwotnym wykonawcą (Energopol Szczecin) w 2019 roku. Przebudowa węzła Szczecin Kijewo wraz z przebudową A6 Kijewo-Rzęśnica była dofinansowana ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość inwestycji to ok. 216 mln zł, a dofinansowanie ze środków UE wyniosło ponad 129 mln zł.

Start robót na S3 do Świnoujścia

Trasa S3 między Świnoujściem i Troszynem o łącznej długości 33 km podzielona jest na dwa odcinki realizacyjne. Decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) zostały uzyskane 23 grudnia 2021 roku dla odcinka Dargobądz – Troszyn i 24 stycznia 2022 roku dla odcinka Świnoujście – Dargobądz. Wydanie decyzji ZRID umożliwiło wykonawcom rozpoczęcie (w styczniu br.) pierwszych w tym roku prac budowlanych (realizacja w formule Projektuj i buduj).

Ruszyły prace drogowe: wykonywanie nasypów i wykopów, wymiany podłoża i wzmocnienia. Oba odcinki realizacyjne obfitują w obiekty inżynierskie – łącznie to 17 wiaduktów, dwa mosty, trzy estakady i cztery górne przejścia (dla dużych zwierząt) o szerokości 50 metrów. Na najdłuższym obiekcie – moście w Wolinie przez cieśninę Dziwna – wykonano już część podpór na estakadach najazdowych, powstały również platformy robocze dla podpór nurtowych. Postępują też roboty na estakadzie w rejonie Międzyzdrojów i na wiaduktach, którymi S3 przejdzie nad liniami kolejowymi w Świnoujściu. Zaawansowanie prac na obu odcinkach to około 25 proc. W przyszłym roku prace będą kontynuowane, tak aby w II kwartale 2024 r. zakończyć realizację inwestycji.

Budowa S11 Koszalin – Bobolice coraz bliżej finału

Przez cały 2022 rok trwały intensywne roboty budowlane na 48 kilometrach drogi ekspresowej S11 od Koszalina do Bobolic. To łącznie trzy odcinki realizacyjne, na których roboty ruszyły w lipcu 2021 roku. Ostatnie 12 miesięcy było okresem, w którym zrealizowano większość robót na tych odcinkach. Ułożono łącznie 425 tysięcy ton mas bitumicznych, a w szczycie prac (latem) roboty prowadziło 1200 pracowników przy użyciu 800 jednostek sprzętu. Zrealizowano zasadnicze roboty w zakresie obiektów inżynierskich. Kilka wiaduktów nad przyszłą S11 zostało już oddanych do ruchu.

Największe zaawansowanie prac – 85 proc. – jest na odcinku Koszalin – Zegrze Pomorskie. Zaawansowanie robót na odcinku Zegrze Pomorskie – Kłanino przekroczyło już 80 proc., a na odcinku Kłanino – Bobolice wynosi około 70 proc. Prace mają się zakończyć w III kwartale przyszłego roku. Wówczas będzie można ominąć wygodną drogą ekspresową Koszalin i Bobolice, ale też wiele miejscowości wzdłuż obecnej DK11.

Budowa drogi S11 Koszalin – Bobolice jest dofinansowana ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość inwestycji to ponad 1,7 mld zł, a dofinansowanie ze środków UE wynosi ponad 856 mln zł.

Prace konstrukcyjne wewnątrz tunelu w Świnoujściu

W minionym roku wykonano również kluczowe prace konstrukcyjne w tunelu, w Świnoujściu. Samo drążenie zostało zakończone we wrześniu 2021 roku. Następnie należało jeszcze zdemontować maszynę TBM, aby mogły rozpocząć się prace konstrukcyjne wewnątrz obiektu. Kluczowym elementem było również wykonanie mrożenia gruntu, tak aby wykonać wyjścia awaryjne poza obudowę tunelu. Prace te zakończyły się sukcesem i we wrześniu konstrukcja wyjść była gotowa. Natomiast w listopadzie zakończono ostatnie elementy konstrukcji wewnętrznych – płyty jezdnej i płyty sufitowej. Prowadzone były również roboty na dojazdach do tunelu i w komorach startowej i odbiorczej. Kontynuowane są prace wykończeniowe, jak też związane z montażem instalacji oraz systemów wewnątrz obiektu i w budynkach technicznych. Około połowy przyszłego roku, po zakończeniu wszelkich odbiorów i testów, planowane jest uruchomienie tunelu.

GDDKiA jest inwestorem zastępczym dla tego zadania, inwestorem jest Miasto Świnoujście. Realizacja inwestycji jest dofinansowana ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość inwestycji to blisko 913 mln zł, a dofinansowanie ze środków UE wynosi blisko 776 mln zł.

Prace na DK13 pod Szczecinem, DK11 w Kołobrzegu i przy dokończeniu obwodnicy Koszalina i Sianowa

Budowa obwodnicy Przecławia i Warzymic o długości 4,2 km rozpoczęła się w połowie 2021 roku, ale większość prac tej inwestycji zostało wykonanych już w roku 2022. Wykonano konstrukcję dwóch wiaduktów oraz ułożono większość mas bitumicznych. Zaawansowanie robót wynosi obecnie 76 proc. Termin kontraktowy zakończenia inwestycji to marzec 2024 roku, ale obecne zaawansowanie prac pokazuje, że – jeżeli nie będzie przeszkód związanych z warunkami atmosferycznymi – to do końca przyszłego roku obwodnica powinna być oddana do ruchu.

W sierpniu tego roku GDDKiA podpisała umowę na budowę odcinka DK11 rondo Janiska (im. Jerzego Patana) z węzłem Kołobrzeg Wschód na drodze ekspresowej S6. W ramach inwestycji zrealizowano już część prac związanych z budową kanalizacji i kluczową przebudową wodociągu. Prowadzone są również prace ziemne. Termin zakończenia robót to kwiecień 2024 roku.

W roku 2022 były również prowadzane prace związane z dokończeniem obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu S6. Zakończono roboty fundamentowe na największym obiekcie na trasie – estakadzie na przecięciu drogi z linią kolejową Koszalin – Słupsk. Ruszyły też roboty przy budowie węzła Sianów Zachód – umowa na jego realizację została podpisana w lutym tego roku.

Obwodnice Gryfina i Szczecinka w budowie, pozostałe w przygotowaniu

W ub. roku ruszyły dwa nowe place budów w regionie – obwodnica Gryfina w ciągu DK31 oraz obwodnica Szczecinka w ciągu DK20.

Pod koniec sierpnia uzyskaliśmy decyzję ZRID dla obwodnicy Gryfina o długości 5,6 km, następnie ruszyły wycinki, badania archeologiczne i pozostałe prace przygotowawcze. Obecnie wykonywane są już roboty ziemne. Drogą tą powinniśmy pojechać w IV kwartale 2024 roku.

Decyzję ZRID dla obwodnicy Szczecinka o długości 4,3 km GDDKiA uzyskała pod koniec października tego roku. W listopadzie przekazany został wykonawcy plac budowy. Ruszyły wycinki drzew oraz prace geodezyjne. Obecnie wykonywane są prace ziemne, w tym wymiana podłoża. Zakończenie inwestycji planowane jest w II kwartale 2025 roku.

W rozpisanym na lata 2020-2030 rządowym Programie budowy 100 obwodnic znajduje się dziewięć inwestycji w Zachodniopomorskiem. Poza budowanymi obwodnicami Szczecinka i Gryfina, pozostałe znajdują się na etapie przygotowania.

Dla obwodnicy Kołbaskowa w ciągu DK13 trwa obecnie uzyskiwanie decyzji ZRID. Dla obwodnic Wałcza, Rusinowa i Szwecji w ciągu DK22 są już decyzje środowiskowe. Dla obwodnic Człopy na DK22 oraz Stargardu i Złocieńca na DK20 trwa uzyskiwanie decyzji środowiskowych. Dla tych inwestycji będą następnie wykonywane badania podłoża oraz przygotowywane elementy koncepcji programowych.

Inwestycje w przygotowaniu – S6, S10 i S11

W roku 2022 zostały podpisane kluczowe umowy dla przygotowania drogi ekspresowej S10 i Zachodniej Obwodnicy Szczecina (ZOS) w ciągu S6.

W styczniu zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla drogi S10 od Stargardu do Piły. Łączna wartość umów na opracowanie koncepcji programowych wraz z badaniami podłoża dla 108 km drogi to 31 mln zł. Dokumentacja ta ma być zakończona i odebrana w tym roku. Ponadto w grudniu uzyskaliśmy decyzję środowiskową dla odcinka S10 Szczecin Kijewo – Szczecin Zdunowo o długości ok. 4,4 km.

Pod koniec listopada podpisano umowy na opracowanie projektów budowlanych dla ZOS. Łączna wartość tych umów to blisko 55 mln zł. Prace mają potrwać 13 miesięcy na odcinku drogowym i 15 miesięcy dla odcinka z tunelem pod Odrą o dł. 5 km. Z ZOS będzie się łączyła obwodnica Mierzyna na węźle drogowym Dołuje. W sierpniu GDDKiA podpisała umowę na realizację tej trasy.

28 listopada ub. roku została wydana decyzja ZRID dla drogi S11 od Bobolic do Szczecinka. Przetarg na realizację tej trasy planuje się ogłosić w tym roku.

Zadania poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego

Miniony 2022 rok był ważny również pod względem realizacji inwestycji z rządowego Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024. Zakończono realizację drogi rowerowej przy DK31 w Chojnie, chodnika w m. Dębogóra również przy DK31, ciągu pieszo-rowerowego Darłowo – Rusko przy DK37 oraz chodnika w m. Jabłonowo przy DK10. Powstały także ciągi pieszo-rowerowe wraz z wyspami spowalniającymi na DK20 w m. Czaplinek i Marcelin. GDDKiA podpisała również umowy na wykonanie 218 doświetleń przejść dla pieszych. Obecnie trwają przetargi na realizację kolejnych.

(r)

Poprzedni artykułChłopcy z Zespołu Szkół nr 1 po raz kolejny mistrzami powiatu w siatkówce
Następny artykułHania na nas liczy


Zanim dodasz komentarz – zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj