Rondo z Unią Europejską

0

Rada Miejska w Stargardzie, doceniając całokształt działań wspólnotowych UE mających realny wpływ na poprawę jakości życia stargardzian, zdecydowała, że wybudowane w ciągu ulicy Podleśnej rondo będzie nosić nazwę Unii Europejskiej.

Nowe rondo jest częścią obwodnicy północnej Stargardu – to fragment od ul. Składowej do ul. E. Orzeszkowej. Powstało w ramach inwestycji, dzięki której będzie można zdecydowanie usprawnić ruch drogowy w mieście, ale także zwiększyć bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.

Jednym z powodów nadania rondu takiej, a nie innej, nazwy jest to, że w kwietniu 2023 r. przypadnie 20. rocznica podpisania traktatu akcesyjnego w Atenach (przystąpienia 10 krajów Europy Środkowej i Południowej do UE), a 1 maja 2024 r. 20. rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

W obszernym uzasadnieniu uchwały czytamy m.in., że głównym celem Unii Europejskiej jest przede wszystkim zacieśnianie współpracy gospodarczej i likwidowanie barier między państwami członkowskimi, wyrównywanie rozwoju gospodarczego regionów, jak i polepszanie standardów życia. Narzędziem do realizacji tych celów stały się fundusze Unii Europejskiej, które od kilku dekad pomagają zmieniać oblicze 27 demokratycznych państw europejskich, w tym Polski, jak i naszego Stargardu.

Dzięki środkom finansowym z Unii Europejskiej można zaobserwować nieustanny rozwój miasta. Stargard aktywnie pozyskuje i wykorzystuje środki unijne, realizując projekty podnoszące standard większości dziedzin życia. Zaledwie w ostatnim okresie programowania 2014-2020 miasto wraz z podległymi jednostkami i spółkami miejskimi zawarło ponad 50 umów na kwotę dofinansowania bliską 130 milionom zł na realizację projektów o łącznej wartości ponad 230 milionów zł.

Podkreślić należy, że dla Stargardu globalna ilość zrealizowanych projektów i łączna wartość pozyskanego dofinansowania jest dużo wyższa niż wskazana powyżej, z uwagi na fakt, iż nie w każdym przypadku to gmina, jej jednostka czy też spółka były beneficjentem.

Gmina-Miasto Stargard pozyskała dofinansowania w różnych obszarach. W ramach tych najistotniejszych należy wyszczególnić inwestycje z zakresu infrastruktury, ochrony środowiska, informatyzacji, kultury i edukacji.

Wymieńmy inwestycje:

– budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią wód deszczowych od ulicy Lotników do rzeki Małej lny przez ulicę Główną;
– Stargard nad Iną – projekt rekreacyjnego zagospodarowania terenów przyległych do rzeki lny w granicach miasta;

– przebudowa ulicy Towarowej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego;

– Zintegrowane Centrum Przesiadkowe;

– wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii – etap I;

– budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351;

– rewitalizacja budynku przy ulicy Bolesława Chrobrego 21 – Stargardzkie Centrum Nauki;

– wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii – etap lI;

– Książnica Stargardzka – biblioteka zaangażowana społecznie;

– budowa sieci dróg rowerowych wraz z przebudową ulicy Księcia Barnima I w celu zintegrowania systemu transportu publicznego.

bk

fot. Paweł Bieg

Poprzedni artykułPyrzyckie. Wyznaczyli kolejne ulice i nadali im nazwy
Następny artykułNabór do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej


Zanim dodasz komentarz – zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj