Ochronić najcenniejsze formy krajobrazu Pomorza Zachodniego

0

Województwo Zachodniopomorskie przygotowuje audyt krajobrazowy. To nowe narzędzie ochrony i kształtowania krajobrazu. Jego przyjęcie poprzedzone będzie konsultacjami z mieszkańcami i samorządami. Obecnie można zapoznać się z pierwszymi efektami prac – mapą krajobrazów priorytetowych.

By chronić wspólne dobro

Audyt krajobrazowy wprowadza na poziom regionalny ustalenia Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, podpisanej we Florencji w 2000 r. i ratyfikowanej przez Polskę w 2005 r. To forma ochrony najcenniejszych, najbardziej wartościowych i wyjątkowych krajobrazów, jako środowiska życia, wypoczynku, rozwoju społeczno-gospodarczego i wspólnego dobra.

Dokument, zgodnie z ustawą wzmacniającą narzędzia ochrony krajobrazu,  przygotowuje obowiązkowo każde województwo.

– Audyt to dokument, który ma chronić nasze wspólne dobro, a więc  charakterystyczny dla danego obszaru krajobraz. W województwach turystycznych, takich jak Pomorze Zachodnie, ma to szczególnie duże znaczenie. Przyjęcie audytu poprzedzą szerokie konsultacje z mieszkańcami i samorządami. Atrakcyjny, dobrze zachowany krajobraz jest jednym z najważniejszych elementów budujących atrakcyjność turystyczną, rozpoznawalność, unikatowość oraz poczucie tożsamości społeczeństwa. Chcemy również na bazie wniosków z audytu stworzyć ciekawe produkty turystyczne związane z turystyką krajobrazową – mówi marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Mapa krajobrazów

W Zachodniopomorskiem projekt audytu opracował interdyscyplinarny zespół Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego

Pod koniec marca projektanci, w tym urbaniści, architekci, geografowie i specjaliści GIS, zakończyli pierwszy etap prac. W najbliższych miesiącach projekt audytu zostanie upubliczniony i będzie podlegał konsultacjom społecznym oraz zostanie poddany procedurze formalnego opiniowania. Dokument ostatecznie ma przyjąć Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego.

–  Audyt jest dokumentem planistycznym, który wyodrębnia na całym obszarze województwa krajobrazy, a następnie wskazuje krajobrazy priorytetowe, czyli te najcenniejsze, stanowiące modelowy przykład krajobrazów regionu, i jako takie wymagają zachowania lub określenia zasad i warunków jego kształtowania – wyjaśnia dyrektor RBGPWZ Leszek Jastrzębski.

W granicach województwa wydzielono 2147 krajobrazów, a wśród nich wskazano 189 krajobrazów priorytetowych. To obszary szczególnie cenne dla społeczeństwa ze względu na swoje wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne, architektoniczne, urbanistyczne, ruralistyczne lub estetyczno-widokowe. To dla nich w audycie krajobrazowym wskazuje się w szczególności zagrożenia, rekomendacje i wnioski w zakresie kształtowania sposobu ich zagospodarowania, a także kształtowania zabudowy w oparciu o zidentyfikowane lokalne formy architektury.

Mapa przydatna do promocji najatrakcyjniejszych krajobrazów województwa

Część obszarów uznanych jako krajobrazy priorytetowe pokrywa się z obszarami już chronionymi prawnie (np. parki krajobrazowe), ale projekt przygotowanego audytu wskazuje też na nowe obszary priorytetowe, które będą konsultowane z JST i mieszkańcami. Dokument będzie wskazywał również zagrożenia i rekomendacje dla wszystkich rezerwatów, obszarów chronionego krajobrazu, parków krajobrazowych i parków narodowych. Tematy te także będą przedmiotem konsultacji społecznych, które odbywać się będą w kolejnych miesiącach.

Dla przybliżenia wytypowanych krajobrazów priorytetowych, RBGPWZ opracowało wstępną (poglądową) mapę krajobrazów, która już sama w sobie może być przydatna do promocji najatrakcyjniejszych krajobrazów województw. Na mapie zamieszczone są zdjęcia i panoramy 360 st., a także zaznaczono proponowane krajobrazy priorytetowe.

Poglądowa, wstępna  mapa: Audyt Krajobrazowy Województwa Zachodniopomorskiego (rbgp.pl): http://audytkrajobrazowy-projekt.rbgp.pl/mapa-krajobrazy.html

Charakterystyka Pomorza Zachodniego

– Specyfiką Pomorza Zachodniego, co znalazło odzwierciedlenie w zidentyfikowanych krajobrazach priorytetowych, jest położenie na obszarze ostatniego zlodowacenia. Powoduje to dużą zmienność i różnorodność krajobrazu, w tym rzeźby terenu. Obok terenów równinnych, występują tu obszary faliste, pagórkowate a nawet wzgórzowe np. Wzgórza Bukowe, wał morenowy Góry Chełmskiej – wyjaśnia dyrektor RBGPWZ Leszek Jastrzębski.

Bardzo widocznym efektem zlodowacenia są też oczywiście liczne jeziora. Krajobrazy charakterystyczne dla  Pomorza Zachodniego to bez wątpienia również nadbałtyckie plaże zarówno z pasmami wydm, jak i stromymi klifami. Kolejne wyróżniające się krajobrazy obejmują doliny rzek, w tym Odry, często o stromych i wysokich krawędziach zboczy, a także duże kompleksy leśne, w tym lasy bukowe w paśmie moren czołowych, charakteryzujących się urozmaiconą rzeźba terenu.

(r) – źródło: Biuro Prasowe UMWZ

fot. Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (Dębogóra, Dolina Pięciu Jezior, Jarosławiec, Policko)

Poprzedni artykułRozmawiają o parku na Pyrzyckim. Ostateczny projekt – w czerwcu 2023
Następny artykułWspierają tworzenie i funkcjonowanie miejsc integracji i aktywizacji społecznej


Zanim dodasz komentarz – zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj