Wybory do Parlamentu Europejskiego – zaświadczenie i zmiana miejsca głosowania

0

Co 5 lat we wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej odbywają się wybory, podczas których obywatele wskazują posłów do Europarlamentu. Takie głosowanie zaplanowano na 9 czerwca 2024 r. (niedziela).

Ci, którzy wezmą w nich udział poza miejscem stałego zamieszkania, mogą dopisać się do spisu wyborców albo uzyskać zaświadczenie. Z kolei osoby z niepełnosprawnościami mają opcję zmiany lokalu wyborczego na dostosowany do ich potrzeb.

UDZIAŁ W GŁOSOWANIU W KRAJU

  1. Głosowanie w miejscu stałego zamieszkania

W stałym obwodzie głosowania zostanie ujęty:

– wyborca zameldowany na pobyt stały, który nie składał wniosku o zmianę miejsca głosowania,

– wyborca ujęty na własny wniosek w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców.

  1. Głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania

Głosowanie NA WNIOSEK o zmianę miejsca głosowania

Osoby:

– czasowo przebywające poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym  zameldowane na pobyt czasowy),

– czasowo przebywające poza miejscem zamieszkania, tj. ujęte na własny wniosek w stałym obwodzie głosowania,

– nieujęte w żadnym stałym obwodzie głosowania,

mogą wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli do 6 czerwca 2024 r. złożą wniosek o zmianę miejsca głosowania.

Ważne: Wyborca, który zmienił miejsce głosowania, zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym uprzednio był ujęty (osoby przebywające w Stargardzie wnioski składają w Ratuszu, Rynek Staromiejski 1, pok. 1).

Głosowanie na podstawie ZAŚWIADCZENIA o prawie do głosowania

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w dowolnie wybranym urzędzie gminy do 6 czerwca 2024 r.

Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę, w urzędzie gminy, w którym złożono wniosek.

Ważne: Wyborca, któremu wydano zaświadczenie, zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym uprzednio był ujęty.

Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie głosowania właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Głosowanie w kraju wyborców stale zamieszkałych za granicą

Osoby stale zamieszkałe za granicą, które będą przebywać  w Polsce w dniu wyborów:

– w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinny złożyć do urzędu gminy właściwego dla wybranego stałego obwodu głosowania wniosek o zmianę miejsca głosowania,

– mogą głosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego przez konsula lub gminę, o ile został na swój wniosek ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania utworzonym odpowiednio za granicą lub w kraju.

  1. Obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi mogą głosować w Polsce pod warunkiem, że są ujęci w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców. Ujęcie w CRW następuje na wniosek wyborcy złożony w urzędzie gminy właściwym ze względu na jego miejsce stałego zamieszkania (mieszkańcy Stargardu wnioski składają w Ratuszu, Rynek Staromiejski 1, pok. 1).

GŁOSOWANIE ZA GRANICĄ

  1. Wyborca stale zamieszkały za granicą i stale zamieszkały w Polsce, a przebywający czasowo za granicą, w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinien złożyć właściwemu konsulowi wniosek o ujęcie w spisie wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą. Wniosek należy złożyć do 4 czerwca 2024 r.
  2. Wyborca stale zamieszkały w kraju zamierzający głosować za granicą może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

GŁOSOWANIE W LOKALU DOSTOSOWANYM DO POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Wyborca z niepełnosprawnością może głosować osobiście w lokalu wyborczym w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Może także głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W tym celu powinien złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania. Wniosek należy złożyć do 6 czerwca 2024r. Wniosek składa się w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (mieszkańcy Stargardu wniosek składają w Ratuszu, ul. Rynek Staromiejski 1, pok. nr 1)

Ważne: Po złożeniu wniosku o zmianę lokalu wyborczego wyborca zostanie skreślony ze spisu w stałym obwodzie głosowania.

GDZIE GŁOSOWAĆ?

Na grafikach poniżej – tu: https://stargard.eu/aktualnosci/wybory-do-parlamentu-europejskiego-zaswiadczenie-i-zmiana-miejsca-glosowania/ znajdują się tabele ze wszystkimi numerami i granicami obwodów głosowania. Żeby je powiększyć, wystarczy kliknąć lub pobrać na swoje urządzenie.

Warto również wiedzieć, że wyborcy z niepełnosprawnościami i seniorzy mogą głosować w wyborach korespondencyjnie lub za pośrednictwem pełnomocnika. Trzeba jednak pamiętać, żeby odpowiednio wcześniej złożyć wnioski.

(m)

grafika: gov.pl

Poprzedni artykułSadowa. W końcu rusza remont
Następny artykułFestyn z okazji Dnia Dziecka ze stargardzkimi policjantami


Zanim dodasz komentarz – zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj