Znamy Społeczników Roku 2021. Chwytają za serce

0

Miejsko-powiatowe obchody Dnia Pracownika Socjalnego połączone z wręczeniem nagród Prezydenta Miasta dla społeczników – w Stargardzkim Centrum Kultury odbyła się uroczystość, na której uhonorowano osoby pomagające innym w trudnych sytuacjach życiowych.

– To dzień wdzięczności za waszą pracę, za empatię i pomoc dla tych, którzy nie potrafią sobie poradzić w życiu – mówiła Irena Agata Łucka, członek zarządu powiatu, do pracowników socjalnych.

Prezydent Rafał Zając podzielił się kilkoma refleksjami: – Życie różnie się ludziom układa. Czasami kryzys, słabość potrafią człowieka pokonać. Przyczyną komplikacji w życiu bywa też taki, a nie inny, poród. Środowisko, w którym się człowiek wychowuje, również znacząco wpływa na jego dalsze losy. Niektórzy ludzie po zderzeniu z trudnymi doświadczeniami, sięgają po środki prowadzące do destrukcji. Jest też jesień życia, która również niesie różne obciążenia. Trudności, z którymi trzeba się mierzyć na wszystkich jego etapach, jest mnóstwo i dotyczą one dużej części społeczeństwa. Same programy, mechanizmy i instrumenty nie wystarczą. Potrzebne są służby społeczne i społecznicy, czyli ludzie pełni empatii, profesjonalni, zaangażowani, wychodzący do wymagających pomocy z odpowiednim wsparciem. Trzeba wyrównywać ich szanse i w tym te służby się sprawdzają. Każdego dnia widzę, że oni są w Stargardzie i codziennie podejmują się ciężkiej pracy.

Za tę pracę należą się podziękowania i nagrody.

Otrzymali je (miasto):

– pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie: Magdalena Cyran, Izabela Gajda, Patrycja Wardal, Karolina Solska-Sot, Elżbieta Idzikowska, Grażyna Trapczyńska, Greta Ilnicka, Kinga Poboży, Wiesława Kaliszewska, Elżbieta Rotecka, Katarzyna Trocha, Renata Kwolek, Ewa Kubiak, Katarzyna Siergiej, Andrzej Ościak, Zdzisława Skrypko , Jolanta Koziorowicz.

Podziękowania i gratulacje dla dyrektorów i kierowników jednostek zajmujących się pomocą społeczną w mieście:

– Małgorzata Olejnik – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie,

– Joanna Łaskarzewska – dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie, który na zlecenia miasta Stargard prowadzi Dzienny Dom Senior + oraz Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych,

– Kazimierz Nowicki – przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie,

– Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, który na zlecenie Miasta Stargard prowadzi: Gminny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet z dziećmi pozbawionych schronienia, Schronisko dla bezdomnych mężczyzn, Ogrzewalnia i łaźnia dla osób bezdomnych, Streetworking.

Podziękowania i nagrody otrzymali (powiat):

– pracownice Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Stargardzie: Alicja Mandziuk-Wąsaty, Urszula Lubczyńska i  Mirella Roczeń;

– pracownice Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolicach: Gabriela Junak i  Agnieszka Stawiarska;

– pracownice GOPS w Stargardzie: Ksymena Cokan, Gabriela Cimek, Ewa Gołygowska -Dej;

– pracownica Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzanach – Irena Seredyńska;

– pracownice Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chociwlu: Agnieszka Janus, Katarzyna Wilde i Barbara Cielińska;

– pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Dolicach: Ewa Danicka, Urszula Matkowska, Szymon Górski, Katarzyna Pieszko;

– pracownice Warsztatu Terapii Zajęciowej w Stargardzie: Edyta Lapczyk -Lew, Joanna Momot, Monika Drążkowską;

– pracownice WTZ w Dzwonowie : Barbara Purgał i Monika Stępień;

– pracownice Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie: Ewa Kręźlewicz, Małgorzata Olszewska, Agnieszka Kamyk, Daria Stańczyk i Anna Frankowiak;

– Elżbieta Drobik ze Stowarzyszenia Edukacja Zdrowie Aktywność;

– pracownicy Regionalnego Centrum Kryzysowego: Magdalena Dusza-Kaczan, Natalia Nowak, Andrzej Perskawiec.

Podziękowania otrzymali obecni na uroczystości szefowie powiatowych placówek: Anita Ukleja, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolicach; Anna Ładniak, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie; Irena Seredyńska – w zastępstwie kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzanach; Ewa Danicka, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Dolicach; Ewa Kręźlewicz – w zastępstwie dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej w Stargardzie; Edyta Lapczyk-Lew, kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Stargardzie.

Miasto dostrzega działalność społeczników. Ci najaktywniejsi zostali nominowani do nagrody Prezydenta Stargardu za szczególne osiągnięcia w dziedzinie polityki społecznej.

Nagroda została przyznana po raz piąty w trzech kategoriach: indywidualna dla osób powyżej 18. roku życia, indywidualna Młody Społecznik – dla osób poniżej 18. roku życia; zespołowa – przyznawana instytucjom i organizacjom działającym w obszarze polityki społecznej.

Kandydatami do nagrody indywidualnej – powyżej 18. roku życia – byli:

– Małgorzata Pabisiak (prowadzi działalność społeczną, w szczególności organizując i uczestnicząc w akcjach charytatywnych na rzecz niepełnosprawnych stargardzian; akcja zbierania kasztanów to jej dzieło),

– Iwona Marciszak (integruje miejscową społeczność ukraińską, w szczególności dzieci, organizując dla nich dodatkowe zajęcia, wycieczki, wyprawki szkolne, pomoc w nauce języka polskiego),

– Anna Piec – członek Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Kiczarowie (zaangażowana w działania na rzecz poprawy losu zwierząt, jednocześnie wspiera osoby, które nie mogą sprawować opieki nad swoimi pupilami, m.in. ze względu na pobyt w szpitalu, na kwarantannie czy ze względu na stan zdrowia),

– Renata Kraus – członek Stowarzyszenia Potrzebny Dom w Stargardzie (aktywnie działa na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a w szczególności dzieci i młodzieży, w tym wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze),

– Nina Szubert – nauczyciel Zespołu Szkół Specjalnych w Stargardzie, organizuje i realizuje przedsięwzięcia wspierające osoby z niepełnosprawnościami, wspiera rodziców w trudnym procesie dydaktyczno-wychowawczym ich dzieci.

Nagrodę otrzymała Renata Kraus – od ponad 20 lat zawodowo związana ze Stargardzkim Towarzystwem Budownictwa Społecznego. Jest członkiem Stowarzyszenia Potrzebny Dom, gdzie aktywnie działa na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a w szczególności dzieci i młodzieży borykających się z problemami uzależnień, przemocy w środowisku rodzinnym i rówieśniczym. Czynnie uczestniczy w przygotowaniach wypoczynku w formie Wakacji Letnich i Ferii Zimowych dla dzieci z osiedli Lotnisko i Kluczewo. Poprzez współrealizację programów mieszkaniowych obejmuje wsparciem młodzież opuszczającą pieczę zastępczą, która potrzebuje pomocy w dochodzeniu do samodzielności życiowej. Główny realizator cyklicznie organizowanego Festynu Dzień Sąsiada, który ma na celu integrację społeczności lokalnej. Zaangażowana w pomoc w akcję charytatywną „Rodakom na Kresach” Paczka dla Rodaka i Bohatera – edycja stargardzka.

Nominowani w kategorii indywidualnej Młody Społecznik – poniżej 18. roku życia:

– Natalia Araszkiewicz – uczennica klasy 5 w Szkole Podstawowej nr 4 w Stargardzie, działa m.in. w Szkolnym Klubie Wolontariusza, angażuje się w wiele akcji charytatywnych organizowanych w szkole i w społeczności lokalnej,

– Oskar Korzeniowski – uczeń klasy 7 Szkoły Podstawowej nr 3 w Stargardzie, działa m.in. w Szkolnym Kole Wolontariatu oraz uczestniczy w akcjach organizowanych przez Samorząd Uczniowski.

Nagrodę otrzymali Natalia i Oskar – przy aplauzie wszystkich obecnych na uroczystości, których ujęła skromność i wdzięk młodych ludzi.

Natalia Araszkiewicz – uczennica klasy 5 w Szkole Podstawowej nr 4 im. mjr Henryka Sucharskiego w Stargardzie. Na co dzień działa w Szkolnym Klubie Wolontariusza oraz udziela się w Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” w Kłębach. Angażuje się w wiele akcji charytatywnych organizowanych w szkole i w społeczności lokalnej. Natalka zajęła 48. miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Cukierek za życzliwość – i Ty możesz zostać wolontariuszem organizowanym przez Fundację Skrzydła Anioła. Dla dobra innych, wykazała się pięknym gestem – ścięła i oddała swoje włosy w ramach programu Daj Włos! Na Fundację Rak’n’roll.

Oskar Korzeniowski – uczeń klasy 7 Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie. Chętnie podejmuje się przedsięwzięć Szkolnego Koła Wolontariatu oraz uczestniczy
w akcjach organizowanych przez Samorząd Uczniowski. Sam inicjuje działania
na rzecz potrzebujących. Od 5 lat czynnie wspiera Szlachetną Paczkę. Wziął udział w biegu Tropem Wilczym, upamiętniającym żołnierzy wyklętych. Prężnie działa oraz angażuje się w liczne akcje charytatywne.

Kandydatami do nagrody zespołowej byli:

– Fabryka Bridgestone Stargard – Bridgestone od wielu lat wspiera dzieci pozbawione opieki rodziców, współpracując z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi; wspiera również inne instytucje i podmioty (m.in. stargardzki szpital, straż pożarną),

– Cukiernia NOVA Sp. z o. o. Sp. k. (Monika Izak i Krzysztof Kozyrski) – wspiera lokalne stowarzyszenia i przedsięwzięcia, współpracuje z Zakładem Karnym, zatrudniając osoby osadzone,

– Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Kiczarowie (Aleksandra Fila, prezes TOnZ) – stowarzyszenie organizuje działalność opiekunów społecznych, zrzeszonych i niezrzeszonych w TOnZ, w ramach pomocy zwierzętom zagubionym lub porzuconym przez opiekunów, organizowało też pomoc wolontariuszy w opiece nad pupilami osób przebywających na kwarantannie,

– Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Stargardzie (Joanna Machocka, prezes TOnZ) – prowadzi działalność na rzecz zapewnienia opieki, żywności i pomocy weterynaryjnej kotom wolno żyjących, wspierają osoby opiekujące się wolno żyjącymi kotami na terenie miasta, poświęcając swój wolny czas i środki finansowe, a także pozyskując sponsorów.

Nagrodę otrzymała Cukiernia NOVA – Cukiernia NOVA Sp. z o.o. Sp.k – Monika Izak i Krzysztof Kozyrski – czynnie uczestniczy w życiu codziennym mieszkańców Stargardu poprzez wspieranie lokalnych i wojewódzkich imprez, m.in. Dni Stargardu, Bieg o Błękitną Wstęgę, Maraton Dookoła Miedwia, Dni Seniora, otwarcie pływalni OSiR i wiele innych. Otrzymała tytuł Stargardzki Produkt Lokalny oraz certyfikat w programie promocyjnym Doceń Polskie. Zajęła I miejsce w plebiscycie Smaki Pomorza w kategorii najpopularniejsza cukiernia w powiecie stargardzkim. Ponadto współpracuje z Zakładem Karnym w Stargardzie i zatrudnia odpłatnie osadzonych. Dzięki temu podnoszą oni swoje kompetencje w zakresie zatrudnienia oraz daje możliwość realizacji zobowiązań finansowych, co w rezultacie jest ważnym czynnikiem wychowawczym w readaptacji społecznej.

Gdy nagrody zostały przyznane, doszło do niecodziennego gestu. Monika Izak i Krzysztof Kozyrski z Cukierni NOVA przekazali otrzymany czek na 4 tys. zł schronisku w Kiczarowie.

Oprawę uroczystości zapewniła tańcząca i śpiewająca młodzież z MDK i SCK.

tekst i zdjęcia Bożena Kuszela

Poprzedni artykułRyszard Baloń i Wiesława Kurdek na światowym podium graficznym
Następny artykułKościół w Lisowie już po remoncie


Zanim dodasz komentarz – zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj