Kontakt

Kontakt: redakcja@stargardzka.pl
skr. poczt. 24
73-104 Stargard
Redakcja: Bożena Kuszela
(redaktor naczelny) – b.kuszela@stargardzka.plMarcin Kaczan
(sport) – m.kaczan@stargardzka.pl,

Mirosław Cofta
(fotoreporter) – m.cofta@stargardzka.pl,
tel. 669 846 063

Reklama: reklama@stargardzka.pl
tel. 691 410 864
Administrator: Petri
admin@stargardzka.pl
Wydawca:

„Format” Media-Wydawnictwa-Fotografia
Bożena Kuszela
ul. Pogodna 36/16
73-110 Stargard
NIP  854-138-89-94
REGON  321097927