Dyżury Aptek

PLAN DYŻURÓW

Aptek w Stargardzie

na m-c MAJ 2022 r.

(dyżur rozpoczyna się o godz. 8.00 rano i kończy o godz. 8.00 następnego dnia)

01.05.2022 r.  – „Cefarm 36.6” ul. Piłsudskiego 16 91-391-79-17
02.05.2022 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
03.05.2022 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
04.05.2022 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
05.05.2022 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
06.05.2022 r.  – Zachodnia” oś. Zachód B14 (PIOTR I PAWEŁ) 91-573-38-79
07.05.2022 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
08.05.2022 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
09.05.2022 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
10.05.2022 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
11.05.2022 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
12.05.2022 r.  – Nowa” ul. M. Reja 5a 91-577-59-90
13.05.2022 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
14.05.2022 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
15.05.2022 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
16.05.2022 r.  – Centrum” ul. Czarnieckiego 1e 91-834-00-05
17.05.2022 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
18.05.2022 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
19.05.2022 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
20.05.2022 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
21.05.2022 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
22.05.2022 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
23.05.2022 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
24.05.2022 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
25.05.2022 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
26.05.2022 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
27.05.2022 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
28.05.2022 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
29.05.2022 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
30.05.2022 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
31.05.2022 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29