Dyżury Aptek

PLAN DYŻURÓW

Aptek w Stargardzie

na m-c LISTOPAD 2020 r.

(dyżur rozpoczyna się o godz. 8.00 rano i kończy o godz. 8.00 następnego dnia)

 

01.11.2020 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
02.11.2020 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
03.11.2020 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
04.11.2020 r.  – Apteka Numer Jeden” ul. Piłsudskiego 16 91-391-79-17
05.11.2020 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
06.11.2020 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
07.11.2020 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
08.11.2020 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
09.11.2020 r.  – Zachodnia” oś. Zachód B14 (PIOTR I PAWEŁ) 91-573-38-79
10.11.2020 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
11.11.2020 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
12.11.2020 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
13.11.2020 r.  – Cefarm 36,6” ul. Piłsudskiego 9 91-577-17-68
14.11.2020 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
15.11.2020 r.  – Nowa” ul. M. Reja 5a 91-577-59-90
16.11.2020 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
17.11.2020 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
18.11.2020 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
19.11.2020 r.  – Centrum” ul. Czarnieckiego 1e 91-834-00-05
20.11.2020 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
21.11.2020 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
22.11.2020 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
23.11.2020 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
24.11.2020 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
25.11.2020 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
26.11.2020 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
27.11.2020 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
28.11.2020 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
29.11.2020 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
30.11.2020 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29