Dyżury Aptek

PLAN DYŻURÓW

Aptek w Stargardzie

na m-c LIPIEC 2021 r.

(dyżur rozpoczyna się o godz. 8.00 rano i kończy o godz. 8.00 następnego dnia)

01.07.2021 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
02.07.2021 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
03.07.2021 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
04.07.2021 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
05.07.2021 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
06.07.2021 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
07.07.2021 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
08.07.2021 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
09.07.2021 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
10.07.2021 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
11.07.2021 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
12.07.2021 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
13.07.2021 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
14.07.2021 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
15.07.2021 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
16.07.2021 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
17.07.2021 r.  – Apteka Numer Jeden” ul. Piłsudskiego 16 91-391-79-17
18.07.2021 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
19.07.2021 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
20.07.2021 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
21.07.2021 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
22.07.2021 r.  – Zachodnia” oś. Zachód B14 (PIOTR I PAWEŁ) 91-573-38-79
23.07.2021 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
24.07.2021 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
25.07.2021 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
26.07.2021 r.  – Cefarm 36,6” ul. Piłsudskiego 9 91-577-17-68
27.07.2021 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
28.07.2021 r.  – Nowa” ul. M. Reja 5a 91-577-59-90
29.07.2021 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
30.07.2021 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
31.07.2021 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29