Dyżury Aptek

PLAN DYŻURÓW

Aptek w Stargardzie

na m-c WRZESIEŃ 2022 r.

(dyżur rozpoczyna się o godz. 8.00 rano i kończy o godz. 8.00 następnego dnia)

01.09.2022 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
02.09.2022 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
03.09.2022 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
04.09.2022 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
05.09.2022 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
06.09.2022 r.  – „Cefarm 36.6” ul. Piłsudskiego 16 91-391-79-17
07.09.2022 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
08.09.2022 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
09.09.2022 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
10.09.2022 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
11.09.2022 r.  – Zachodnia” oś. Zachód B14 (PIOTR I PAWEŁ) 91-573-38-79
12.09.2022 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
13.09.2022 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
14.09.2022 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
15.09.2022 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
16.09.2022 r.  – Nowa” ul. M. Reja 5a 91-577-59-90
17.09.2022 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
18.09.2022 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
19.09.2022 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
20.09.2022 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
21.09.2022 r.  – Centrum” ul. Czarnieckiego 1e 91-834-00-05
22.09.2022 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
23.09.2022 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
24.09.2022 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
25.09.2022 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
26.09.2022 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
27.09.2022 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
28.09.2022 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
29.09.2022 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
30.09.2022 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29