Dyżury Aptek

PLAN DYŻURÓW

Aptek w Stargardzie

na m-c CZERWIEC 2023 r.

(dyżur rozpoczyna się o godz. 8.00 rano i kończy o godz. 8.00 następnego dnia)

01.06.2023 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
02.06.2023 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
03.06.2023 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
04.06.2023 r.  – Centrum” ul. Czarnieckiego 1e 91-834-00-05
05.06.2023 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
06.06.2023 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
07.06.2023 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
08.06.2023 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
09.06.2023 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
10.06.2023 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
11.06.2023 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
12.06.2023 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
13.06.2023 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
14.06.2023 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
15.06.2023 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
16.06.2023 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
17.06.2023 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
18.06.2023 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
19.06.2023 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
20.06.2023 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
21.06.2023 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
22.06.2023 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
23.06.2023 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
24.06.2023 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
25.06.2023 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
26.06.2023 r.  – Zachodnia” oś. Zachód B14 (PIOTR I PAWEŁ) 91-573-38-79
27.06.2023 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
28.06.2023 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
29.06.2023 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
30.06.2023 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29