Dyżury Aptek

PLAN DYŻURÓW

Aptek w Stargardzie

na m-c LUTY 2023 r.

(dyżur rozpoczyna się o godz. 8.00 rano i kończy o godz. 8.00 następnego dnia)

01.02.2023 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
02.02.2023 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
03.02.2023 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
04.02.2023 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
05.02.2023 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
06.02.2023 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
07.02.2023 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
08.02.2023 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
09.02.2023 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
10.02.2023 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
11.02.2023 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
12.02.2023 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
13.02.2023 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
14.02.2023 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
15.02.2023 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
16.02.2023 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
17.02.2023 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
18.02.2023 r.  – Zachodnia” oś. Zachód B14 (PIOTR I PAWEŁ) 91-573-38-79
19.02.2023 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
20.02.2023 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
21.02.2023 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
22.02.2023 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
23.02.2023 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
24.02.2023 r.  – Nowa” ul. M. Reja 5a 91-577-59-90
25.02.2023 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
26.02.2023 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
27.02.2023 r.  – Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90 91-578-13-29
28.02.2023 r.  – Centrum” ul. Czarnieckiego 1e 91-834-00-05