SPWZOZ. Zamiast oddziału otolaryngologicznego będzie poradnia o takiej specjalności

0

Pandemia, wojna w Ukrainie, inflacja, niska wycena procedur medycznych i budżet nieadekwatny do kosztów prowadzenia placówki, które wciąż rosną – to wszystko rzutuje na pogarszającą się sytuację ekonomiczno-finansową SPWZOZ w Stargardzie.

– Konieczne jest więc podjęcie działań naprawczych – mówił na wstępie dyrektor szpitala Krzysztof Kowalczyk (fot. główna) podczas spotkania z mediami, w obecności starosty Iwony Wiśniewskiej i wicestarosty Łukasza Wilkosza.

Obecnie jest minimum 30-procentowy wzrost kosztów utrzymania szpitala, a za tym nie idą środki NFZ związane z przychodami. Jest też problem rozliczeń z NFZ po pandemii. Gdy trwała, SPWZOZ wykonał umowy na 3 mln zł. Z tej kwoty NFZ umorzył około 900 tys. zł. Pozostałą część kwoty szpital ma do odpracowania, czyli musi wykonać tzw. nadwykonania, co generuje dodatkowe koszty.

Zmiany sposobu udzielania świadczeń w zakresie otolaryngologii

Oprócz tych wszystkich czynników, pojawiło się jeszcze jedno duże zagrożenie dla kondycji szpitala. SPWZOZ przegrał w I instancji, jak i w II – w Sądzie Apelacyjnym sprawę z 2008 r. związaną ze zdarzeniem medycznym w naszym szpitalu. Rozstrzygnięcie sprawy trwało 12 lat. Szpital wykonał wyrok. Łączna kwota roszczenia, które SPWZOZ zapłacił, to 2,7 mln zł.

– Wymusza to na nas takie scenariusze, aby w innym trybie realizować kwestie związane z zabezpieczeniem finansowym szpitala i bezpieczeństwem utrzymania szpitala jako całości – mówił dyrektor. – Przeprowadzona analiza rentowności poszczególnych komórek organizacyjnych wskazała na konieczność zmiany sposobu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie otolaryngologii. Niedoszacowane kwotowo procedury medyczne, realizowane w oddziale otolaryngologicznym, powodują, że przychody z tytułu zawartej umowy z ZOW NFZ w Szczecinie są niewystarczające na wynagrodzenia personelu, a także osób udzielających świadczeń na podstawie umów cywilno-prawnych.

SPWZOZ idzie w stronę ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Trochę liczb: Obecnie na tym oddziale jest 15 łóżek, które są wykorzystywane w ponad 58 proc. Jeśli chodzi o jego przychody, np. w październiku wyniosły one około 189 tys. zł. Przychody roczne tego oddziału (od I do XI) to ponad 2 mln 260 tys. zł. Tymczasem koszty wynagrodzeń personelu za ten okres to 2 mln 593 tys. zł. Oznacza to, że przychody generowane przez ten oddział nie wystarczają na zapłacenie wynagrodzeń. Nie starcza też tych środków na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z utrzymaniem szpitala. Tym samym przychody nie pokrywają kosztów tego oddziału w kwocie prawie 800 tys. zł rocznie.

Dlatego SPWZOZ idzie w stronę ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS), mającej bardzo dobre wyceny. Są to zabiegi jednego dnia.

Proponowana przez dyrektora zmiana polegać będzie na udzielaniu świadczeń w poradni otolaryngologicznej, zamiast na oddziale, z wykorzystaniem potencjału zarówno kadrowego, jak i sprzętowego, jakim dysponuje szpital.

Zwiększenie dostępności świadczeń w poradni otolaryngologicznej  

Zmiany te przyczynią się przede wszystkim do obniżenia kosztów funkcjonowania SPWZOZ w Stargardzie. Z drugiej strony wprowadzona reorganizacja spowoduje zwiększenie dostępności do realizacji świadczeń w ramach działalności poradni otolaryngologicznej.

– Zaproponowaliśmy lekarzom z oddziału pracę w poradniach przyszpitalnych – 3 osoby zadeklarowały się. Ile wizyt, ile zabiegów, w jakim zakresie, w jakich godzinach – to będzie zależało od ich inicjatywy. Ponadto każda pielęgniarka z oddziału otrzyma od nas propozycję pracy w poradni otolaryngologicznej. Będą też dla nich oferty pracy, bo jest ciągły deficyt personelu medycznego, także na innych oddziałach: na chirurgii, rehabilitacji i oddziale internistycznym. Tak więc żadna pielęgniarka pracy nie straci – mówił Krzysztof Kowalczyk.

Później, odpowiadając na jedno z pytań dotyczących finansów szpitala, dyrektor powiedział: – Dokładnie policzyliśmy. Brakuje nam około 500 tys. zł miesięcznie, czyli 6 mln zł rocznie – środków z NFZ.

Podsumowując: z dniem 1 lutego oddziału otolaryngologicznego w dotychczasowym kształcie nie będzie.

tekst i zdjęcia Bożena Kuszela

Poprzedni artykułCzytaki w Książnicy
Następny artykułPodziękowania i życzenia dla młodych policjantów


Zanim dodasz komentarz – zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj