Także w Stargardzie chronimy lasy

0

Prawie 50 hektarów lasów, znajdujących się w granicach Stargardu, zostanie objętych szczególną ochroną. To przede wszystkim wilgotne siedliska leśne (las łęgowy) i tereny wzdłuż Iny. Takie lasy chronią zasoby wód powierzchniowych i są siedliskiem wielu gatunków roślin oraz zwierząt. Mają również duże walory turystyczne i krajobrazowe.

Uchwałę w tej sprawie, na wniosek Nadleśnictwa Dobrzany o uznanie za ochronne lasy położone w granicach administracyjnych Gminy-Miasta Stargard, zgodnie przyjęli dzisiaj radni miejscy.

Lasy te na terenie Stargardu zajmują powierzchnię 48,96 ha i pełnią funkcję lasów wodochronnych. Położone są wzdłuż rzeki Iny, w pobliżu Krąpieli oraz drogi S10.

W Informacji dot. znaczenia lasu dla ochrony wód powierzchniowych oraz stosunków hydrologicznych czytamy:

„Las ochronny to las pełniący funkcje pozaprodukcyjne, związane z ochroną gruntów, wód, infrastruktury oraz terenów zamieszkanych przez człowieka i zagrożonych skutkami zjawisk żywiołowych, np. powodzią. Lasy wodochronne chronią zasoby wód powierzchniowych i podziemnych, regulują stosunki hydrologiczne w zlewni oraz na obszarach wododziałów. Mają wpływ na obieg wody, cyrkulację powietrza, temperaturę, klimat globalny i mikroklimat, zapobiegają erozji gleb, zapewniają warunki do zachowania bioróżnorodności, poprawiają warunki produkcji rolniczej.

Wodochronne działanie lasu polega na zdolności wychwytywania za pośrednictwem liści, igliwia i gałęzi zapasów wilgoci zawartej w powietrzu atmosferycznym. Skroplona wilgoć spływa po korze do gleby leśnej. Ogromne znaczenie lasu dla ochrony wód wynika ze szczególnej właściwości gleby leśnej. Gleba leśna wraz z warstwą ściółki i humusu bardzo łatwo chłonie wodę i ją magazynuje. Gromadzi wodę w okresach jej nadmiaru i oddaje terenom położonym w niższych częściach zlewni w okresach niedoboru wody.

Las przeciwdziała zanieczyszczaniu wód. Oczyszczanie wody zachodzi w aktywnym środowisku gleb leśnych, pełniącym rolę filtru biologicznego. Las ogranicza spływ wód opadowych i przekształca go w spowolniony, podziemny obieg biologiczny. Lasy wodochłonne mają za zadanie utrzymanie i zwiększenie zdolności retencyjnej gleb leśnych (gromadzenie i przetrzymywanie przez dłuższy czas zasobów wody, co wynika z dużej chłonności próchnicznych i głębokich gleb leśnych oraz ze złożoności strukturalnej biocenozy leśnej, w której dużą role odgrywa martwe drewno i roślinność). Oddziałują na obieg wody w zlewni rzecznej, wpływając na zmniejszenie zagrożeń powodziowych i łagodzenie skutków suszy dzięki większej, w porównaniu z gruntami rolnymi, zdolności retencjonowania wód opadowych, a także wpływając na poprawę jakości wód przepływających przez ekosystem.

Lasy spełniają szczególną rolę w ochronie różnorodności biologicznej, ponieważ – pomimo znaczących przekształceń – nadal zachowują duży stopień naturalności, cechują się znacznym zróżnicowaniem siedlisk i są ostoją wielu gatunków roślin, grzybów i zwierząt, a także stanowią ważne ogniwo spajające inne ekosystemy i znacząco wpływają na ich stan”.

oprac. bk

fot. UM w Stargardzie

Poprzedni artykułKępa i Fałata – nowe ulice w mieście
Następny artykułPGE Spójnia Stargard. Coraz bliżej „ósemki”


Zanim dodasz komentarz – zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj