Dobry sąsiad zaangażowany lokalnie – jak Bridgestone Stargard realizuje założenia CSR?

0
CSR oznacza społeczną odpowiedzialność biznesu, na którą składają się m.in. akcje społeczne i charytatywne, które są wpisane w strategię i codzienną działalność coraz większej...

Artykuł sponsorowany

Ogłoszenie